Alle tiders historie

Investiturstriden

Kilde 1: Pave Gregors 7s bannlysing av kong Henrik 4 (senere keiser) i februar 1076:

«Hellige Peter, apostlenes leder, lytt til denne bønnen fra din tjener som du alltid har beskyttet. Du er mitt vitne sammen med Guds mor, den hellige Paulus og alle helgener, på at din hellige kirke har utsett meg – mot min egen vilje – til sin leder (…) Ikke på grunn av mine gjerninger, men gjennom din nåde har du befalt at kristenheten her på jorden skal adlyde meg. Gjennom din nåde har jeg også fått makt til å løse og binde på jorden og i himmelen..

Til din ære og til beskyttelse av din kirke fratar jeg i Guds, Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn kong Henrik, sønn av keiseren Henrik og som i sitt overmot har satt seg opp imot din kirke, kongedømmet over Tyskland og Italia. Jeg løser alle kristne fra deres troskapseder til ham og forbyr dere å tjene ham som konge. For den som trår etter å forringe kirkens makt, han skal selv miste sin ære. Fordi han har nektet å adlyde som en kristen (…) og lyttet til mine formaninger for hans sjels beste, har han selv stilt seg utenfor kirken. I ditt sted utlyser jeg kirkens bann over ham».

 

Kilde 2: Henrik 4s svar til Gregor 7:

«Henrik, av Guds nåde tysk konge, til den falske munken Hildebrand, ikke lenger pave.

En slik tiltale fortjener du i sannhet for den ufred du har skapt (…) Ikke bare har du ringeaktet kirkens tjenere – erkebisper, bisper og prester utpekt av Herren – men du har også trampet dem under dine føtter som slaver (…). Dermed har du vunnet pøbelens gunst (…) Du har ikke brukt makten din til å forbedre, men til å ødelegge (…)

Vi har lenge hatt tålmodighet med deg av respekt for ditt embete. Du trodde imidlertid at det bygde på frykt, og derfor har du ikke veket unna for å sette deg opp selv mot kongemakten som er innstiftet av Gud. Du har tillatt deg å true med å frata oss kongedømmet, som om vi hadde mottatt kongedømmet fra deg og som om kongedømmer og keiserdømmer skulle være underordnet deg og ikke Gud! (…) Gud har gjort meg til konge, mens du ikke er blitt innsatt av Gud. Du har kommet deg fram gjennom list og renkespill. Gjennom maktspill har du inntatt fredens trone og ødelagt freden (…)

Stig ned fra den pavelige stolen, som du urettmessig har tilegnet deg. La en annen innta din plass på den hellige Peters stol, en som ikke blander vold med religion, men som forkynner Sankt Peters sanne lære. Jeg Henrik, konge av Guds nåde, sammen med alle våre biskoper, oppfordrer deg: Stig ned fra stolen din. Stig ned!».

Begge kilder fra Brian Tierney (1988): The Crisis of Church and State 1050-1300.

Oppgaver:

  1. Vil du betegne kildene som normative eller berettende?
  2. Hva slags makt hevder pave Gregor 7 at han har?
  3. Hvordan begrunner han makten sin?
  4. Hvilke sanksjoner (typer av straff) er det han iverksetter overfor Henrik 4?
  5. Hva galt har Henrik gjort ifølge Gregor?
  6. Hvorfor nekter Henrik å titulere Gregor som pave?
  7. Hvilke argumenter bruker Henrik mot Gregor og sanksjonene han har iverksatt?
  8. Diskuter hva slags makt Gregor 7 hevdet overfor keisere og konger. Bruk disse to kildene, læreboka og eventuelt andre historiske framstillinger.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider