Alle tiders historie

Olav den hellige (fordypning)

Bruk læreboka, lenkene under og eventuelle andre kilder til å svare på oppgavene.

1. Hviken betydning hadde Olav Haraldsson for rikssamlingen og kristningen av Norge?

2. Hvorfor fikk han fiender og måtte rømme landet?

3. Hva skjedde på Stiklestad 29. juli 1030?

4. Hvorfor fikk Olav tilnavnet "den hellige"? Hvilken betydning fikk han for ettertiden?

5. Hva var "Olavsskrinet"?

6. I hvilken kirke ble Olavs jordiske levninger først plassert? Rester etter denne kirken ble nylig funnet gjennom arkeologiske utgravninger. Hvorfor regnes funnet som viktig?

7. Olavs levninger ble senere plassert i en kirke som ble bygget nær stedet han først ble begravd. Hvilken kirke er det? Hvorfor fikk denne kirken stor betydning i middelalderen?

8. Hva skjedde senere med Olavsskrinet?

9. Hvorfor vet man ikke helt hvor Olavs levninger befinner seg i dag?

10. Hvor mener forskere levningene kan være? Hva kan understøtte disse teoriene?

11. Hva er sentrale kilder til norsk middelalderhistorie?

12. Hvilke kildekritiske perspektiver er viktig å ha med seg når vi leser om Olav den hellige?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider