Alle tiders historie

Ekspansjonstiden

Oppgave 1:

Hva menes med ekspansjonstiden i den norske høymiddelalderen? Hva slags ekspansjon dreide det seg om? Bruk Alle tiders historie.

Oppgave 2:

I høymiddelalderen var grensene i nordområdene mer uavklart enn i andre deler av det norske kongeriket. I verket Norvegr. Norges historie (Aschehoug, 2011) skriver historikeren Hans Jacob Orning om hvordan Nordkalotten ble påvirket av ekspansjonen:

«Grensen mellom norsk og samisk bosetting hadde fra gammelt av gått i Malangen i Troms, men på 1200-tallet bosatte mange nordmenn seg lenger nord langs kysten. En viktig grunn var at fisket holdt på å bli en viktig eksportnæring. I tillegg til Lofotfisket vinterstid, var fisket langs Finnmarkskysten innbringende. Dette gjorde Nordkalotten til et strategisk viktig område. Midt på 1200-tallet lot kong Håkon Håkonsson bygge festning og kirke i Tromsø, og rundt 1300 ble en ny festning bygd helt øst i Vardø. Forholdet mellom nordmenn og samer ser ut til å ha vært relativt konfliktfritt […] Mer alvorlig var konfliktene mellom Norge, Sverige og Novgorod, som dreide seg mye om retten til å beskatte samene på Nordkalotten. Den norske ekspansjonen østover støtte på tilsvarende initiativ østfra i regi av karelene, en folkegruppe som hadde fått retten til skatteinnkreving på Novgorods vegne. I 1320 brente de ned Bjarkøy, setet for Norges mektigste stormann Erling Vidkunsson. Seks år senere var avtaler på plass mellom de tre rikene, der mesteparten av Nordkalotten ble definert som felles beskatningsområde. For de nomadiske samene som jaktet på villrein var det viktig med åpne grenser. Samtidig bidro de uklare grensene til gnisninger mellom de tre rikene i lang tid framover».

Novgorod: By i Russland, av vikingene kalt Holmgard. Hovedstad i Novgorod-riket i høymiddelalderen.

Nordkalotten: De områder av dagens Norge, Sverige, Finland og Russland som ligger nord for Polarsirkelen.

  • Hvorfor ble Nordkalotten et strategisk viktig område på 1200-tallet?
  • Hvordan styrket kongemakten sin stilling i området?
  • Hvordan var forholdet mellom nordmenn og samer?
  • Hva dreide konfliktene mellom Norge, Sverige og Novgorod seg om?
  • Hva innebar fredsavtalen i 1326?
  • Hvorfor var det viktig for samene med åpne grenser?
  • Hvilke problemer ser du for deg at avtalen i 1326 skapte for samene? 

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider