Alle tiders historie

Norrøn og samisk religion

Bruk denne teksten, sammen læreboka og lenkene nederst, til å løse oppgavene.

 «Norrøn religion er beskrevet i skriftlige verker fra kristen tid på 1100- og 1200-tallet, og det er derfor usikkert hvor mye som går tilbake til førkristen tid. Det er likevel sannsynlig at kristne forfattere både hadde kunnskap om den gamle troen og et ønske om å formidle den videre. Våre viktigste kilder til norrøn religion er en samling Eddadikt av uviss alder, og en lærebok for skalder skrevet av Snorre Sturlason rundt 1220, der han gav en innføring i førkristne myter og fortellinger […].

Menneskene levde i et univers der naturkreftene var overveldende og uforutsigbare, og deres egne krefter forsvinnende små. Naturens luner kunne ramme hvem som helst, når som helst. Likevel var ikke verden upåvirkelig, snarere tvert imot. Det var bare det at menneskene kom så sørgelig til kort dersom de ikke hadde mektige hjelpere på sin side. Det gjaldt derfor å opprette kontakt med sterkere krefter enn en selv. Dette skjedde gjennom religiøse ritualer […].

Det har vært mye diskutert om norrøn religion var påvirket av samisk sjamanisme. De fleste i dag antar at norrøn og samisk religion hadde et stort innslag av sjamanisme uavhengig av hverandre, slik vi finner i mange religioner som er studert av antropologer. Seid og blot var magisk handlinger for å opprette kontakt med overnaturlige makter med det formål å få fremgang, bøte på motgang, eller bringe ulykker over andre. De gamle seremoniene ble avskaffet og forbudt da kristendommen gjorde sitt inntog, men troen på at det fantes overnaturlige vesener som menneskene kunne henvende seg til i nødens stund, var langt mer seiglivede.»

Fra Hans Jacob Orning (2011): Norvegr. Norges historie, bind 1, Aschehoug.

Oppgaver:

  1. Hva er viktige kilder til kunnskapen vår om norrøn og samisk religion? Hvilke kildekritiske perspektiv er viktige i denne sammenheng?
  2. Hvilke likhetstrekk finner vi mellom norrøn og samisk religion?
  3. Presenter noen norrøne og samiske guder som du mener har likhetstrekk eller felles funksjoner.
  4. Når begynte kristningen av nordmennene, og av samene?
  5. Hvilke konsekvenser fikk kristningen for de gamle religionene?
  6. Hvordan prøvde kristendommen å tilpasse seg folks gamle religiøse forestillinger?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider