Alle tiders historie

Svartedauden

Illustrasjon: Theodor Kittelsen: Pesta i trappen, 1896. Fra Wikicommons

Svartedauden

Se klippet om svartedauden og svar på spørsmålene:

1. Hva kjennetegnet tiden før svartedauden rammet Norge?

2. Hva var rud-gårdene?

3. Hvordan kom svartedauden til Norge?

4. Hva kan ha vært funksjonen til sagnene om svartedauden?

5. Hva var en ødegård?

6. Var pestangrepet et engangsfenomen i Norge?

 

Foredrag/fordypningsoppgave:

Hvilke konsekvenser fikk svartedauden for ulike grupper i Norge, og for det norske kongedømmet?

Bruk filmklippet, læreboka og eventuelt andre historiske framstillinger i arbeidet med oppgaven.

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider