Alle tiders historie

Harald Hardråde og slaget ved Stamford Bridge (kildeoppgave)

Ifølge Snorre kjempet kong Harald Hardrådes menn videre etter at kongen ble drept av en pil gjennom halsen under slaget ved Stamford Bridge i 1066. Dette til tross for at engelskmennene tilbød dem grid, det vil si at deres liv skulle spares hvis de la ned våpnene. Snorre siterer et kvad av skalden Arnor Jarlaskald:

«Kongen som otte vakte,                                                 Den gavmilde kongens venner

i en ulykkesstund fant døden.                                         valgte alle å falle

Skinnende gylne piler                                                        om sin hærvante høvding

sparte ei røverfienden.                                                      heller enn grid å få».

           

Fra Snorres kongesagaer, Den norske bokklubben 1979.

Illustrasjon: Gerhard Munthe: Harald Hardrådes saga, fra Heimskringla, utgave 1899. Her hentet fra Wikicommons.

 

Islendingen Arnor Tordarson Jarlaskald (cirka 1012-1075) diktet kvad om kongene Magnus den gode og Harald Hardråde. Tilnavnet sitt fikk han fordi han også hadde diktet kvad om jarlene som styrte på Orknøyene. Siden skaldekvadene er samtidige med hendelsene de omtaler, er de interessante som kilder. Skaldene ønsket å sette kongene de fulgte i et positivt lys. På den andre siden skulle kvadene framføres ved store anledninger og for fornemme lyttere, noe som nok gjorde det vanskelig å servere direkte løgn om kongenes bragder. Kvadene ble gjort kjent gjennom muntlige overleveringer. I en tid hvor det manglet skriftspråk, var muntlige overleveringer trolig mer nøyaktige enn i vår tid. Kvadene var dessuten bygd opp etter bestemte regler, som krevde kunnskap og nøyaktig av den som gjenfortalte.

 

1. Hvorfor er skaldekvadene interessante som kilder?

2. Bruk sjekkpunktene for kildebruk (innsiden av lærebokas omslag). Gi en kildekritisk vurdering av det Snorre skriver.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider