Alle tiders historie

Punerkrigene og fredsvilkår

1. Bruk læreboka til å finne ut hva punerkrigene dreide seg om.

2. I 201 f. Kr. ble Karthago tvunget til å underskrive en fredsavtale med følgende vilkår:

*  Kartago måtte gi fra seg alle oversjøiske besittelser (områder karthagerne hadde underlagt seg utenfor Nord-Afrika).

* Flåten og hæren skulle reduseres til et minimum.

*  Karthago kunne ikke gå til krig mot noen uten Romas tillatelse (heller ikke hvis Karthago selv ble angrepet).

* Karthago måtte betale stor erstatning til Roma (over 250 tonn sølv).

Hvilken av bestemmelsene tror du etter hvert ble spesielt vanskelig å forholde seg til for karthagerne? Undersøk hvordan forholdet mellom Roma og Karthago utviklet seg etter fredsavtalen i 201 f. Kr.

3. Kjenner du til andre fredsavtaler i historien hvor seierherrenes vilkår var harde og la grobunn for nye konflikter?

 

Kilde til fredsavtalen i 201 f. Kr.:

Iddeng, Jon W. Romerrikets historie. Republikkens vekst og fall. Oslo: Dreyers forlag 2014.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider