Alle tiders historie

Cæsar som egenrådig konsul (kildeoppgave)

1. januar i 59 f. Kr. begynte Cæsar (100-44 f. Kr.) som konsul i Roma sammen med Marcus Calipurnus Bibulus. Konsulene i Roma skulle være kolleger, dvs. likestilte, og de måtte stå sammen om avgjørelser (se lærebokas omtale av den romerske republikken og nettoppgaven om Romas politiske institusjoner). Ifølge den romerske historikeren Sveton (ca. 70-140 e. Kr.) skal imidlertid Cæsar ha opptrådt temmelig egenrådig:

"Da han la fram sin lov om jordfordeling, lot han sin kollega, som kom med protester, jage bort fra Forum med våpenmakt. Bibulus reiste neste dag klage over dette i senatet uten at det imidlertid lot seg oppdrive noen som våget å stille forslag eller ytre seg om en slik voldshandling, skjønt det ofte var blitt gjort vedtak i anledning av langt mindre krenkelser av fred og ro. Dette gjorde Bibulus så motløs at han holdt seg hjemme bak lukkede dører helt til hans embetstid var utløpt, og ga sin protest til kjenne bare i form av edikter [*]. Cæsar styrte fra nå av alle statens affærer etter sitt eget skjønn. Følgen var at spøkefulle personer, når de på skrømt undertegnet noe som vitner, skrev som en vits at dette hadde funnet sted ikke "under Cæsars og Bibulus`konsulat, men under "Julius`og Cæsar", idet de altså omtalte samme mann to ganger, med slektsnavn og familienavn. Følgende verselinjer kom også snart på folkemunne: Ei under Bibulus, men under Cæsar det var at det hendte; For under Bibulus kan jeg ikke engang minnes at noe er hendt".

Fra Svetons omtale av Cæsar i De vita Caesarum, en biografi over 12 romerske keisere. Dette oversatte utdraget er hentet fra Peter Ørsted (2007: Gaius Julius Cæsar, Spartacus forlag.

edikt: offentlig kunngjøring

Oppgaver:

1. Hva slags kilde er dette (bruk lærebokas oppslaget om historieforståelse og metoder)?

2. Hvordan vil du kildekritisk forholde deg til denne teksten?

3. Hvorfor var embetet som konsul viktig i Roma?

4. Hvilket inntrykk får du av Cæsar som konsul?

5.  Sammenlikn bildet som Sveton gir av Cæsar med hva den romerske historikeren Plutark skriver om Cæsar (se kilderammen "Plutark om Cæsar" i læreboka). Hvilket inntrykk får du av Plutarks syn på Cæsar? Hvilket samlet inntrykk får du selv av Cæsar gjennom de to kildene?

6. Hvordan gikk det til slutt med Cæsar? Bruk læreboka og eventuelt andre historiske framstillinger til å finne svar.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider