Alle tiders historie

Antikkens påvirkning på arkitekturen

Les teksten « Hva templene kan lære oss» av arkitekt Thomas Thiis-Evensen, Aftenposten 17.08.13.

Oppgaver

  1. Hvilke hoveddeler bestod det typisk antikke, greske tempelet av?
  2. Hvordan er templenes utforming blitt tolket?
  3. Hvilket trekk ved templenes utforming mener tekstforfatteren er blitt et vandremotiv i arkitekturen opp gjennom historien?
  4. Hva mener forfatteren er årsaken til at nettopp dette trekket ved de greske templene har hatt så stor påvirkningskraft?
  5. Hvilke eksempler fra nyere tid i Norge brukes i teksten?
  6. Hvordan vil du kildekritisk forholde deg til teksten?Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider