Alle tiders historie

Colosseum

Bilde: Wikicommons

Film: http://www.watchknowlearn.org/Video.aspx?VideoID=35099&CategoryID=912

 Se filmen og svar på oppgavene:

  1. Når og hvordan ble Colosseum bygd?
  2. Hva slags aktiviteter foregikk på Colosseum?
  3. Hvordan var programmet for en vanlig dag?
  4. Hvordan var komforten og den øvrige tilretteleggingen for publikum?

 Bruk læreboka og  andre historiske framstillinger til å finne svar på resten av spørsmålene:

 Hvorfor ble romerne tilbudt denne typen underholdning?

Hva kjennetegnet tilværelsen for gladiatorer (trening, kosthold, kampformer, forholdet til publikum etc.)?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider