Alle tiders historie
Wikipedia

Må historien om menneskets opprinnelse skrives om?

Framstillingen av menneskets opprinnelse og utvikling, slik den er gjengitt i Alle tiders historie (side 12 - 14), er i tråd med det de fleste forskere mener er riktig. Men siden dette forskningsfeltet bygger på et svært begrenset kildetilfang og levninger, skal det også mindre til for å korrigere, eller i ytterste tilfelle falsifisere, den anerkjente teorien.

I den vedlagte artikkelen ser vi et eksempel på det. Nye funn i Afrika kan tyde på at vår art, homo sapiens, er enda eldre og har et bredere geografisk opprinnelsesområde. Les teksten og svar på følgende spørsmål:

1 Hvilke funn er det som gjør at historien om menneskets opprinnelse kanskje må skrives om?

2 Hvis det arikkelen hevder, stemmer, betyr det i så fall at all tidligere forskning på dette feltet er bortkastet og helt feil?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider