Alle tiders historie

Hva spiste pyramidebyggerne?

Illustrasjon: Wikicommons

Nyere forskning forteller spennende detaljer om dietten til pyrmidebyggerne i Egypt.

1 Hva slags utgravingsprosjekt dreier det seg om?

2 Hva spiste arbeiderne som bygget de imponerende pyramidene?

3 Hva kan funnene fortelle om det egyptiske samfunnet?

Lenker

Slik brødfødde faraoene ti tusen pyramidebyggere

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider