Alle tiders historie

Neandertalerne og mennesket

Illustrasjon: Wikicommons

I flere tusen år levde neandertalerne side om side med menneskene. Hvem var de, og hvorfor forsvant de? Dessuten, parret de seg med våre forfedre? Nyere forskning tyder på akkurat det. Les artiklene og enten svar på spørsmålene eller lag en presentasjon for klassen.

Les "Tvang bort neandertalerne" og ""Neandertalergen i mennesker"

1 Når og hvorfra kom neandertalerne til Europa?

2 Hvorfor døde de ut? Hvilke teorier finnes?

3 Hvordan har forskerne funnet ut at mennesker og neandertalerne parret seg?

4 Hvilken betydning har et slikt funn for vårt syn på menneskets utvikling?

Lenker

Neanderthals on Trial

PBS-dokumentar. Tekstet på engelsk

Utryddelsen av neandertalerne

Søk på Neanderthals Human Extinction. Tekstet på engelsk.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider