Alle tiders historie

Fordypning: Evolusjon og menneskets utvikling

Illustrasjon: Wikicommons

Kunnskapen om menneskets utvikling er faktisk ganske ny. Nesten alt vi i dag vet, går bare drøye 150 år tilbake. Mannen som startet det hele, var Charles Darwin. Forskningen har siden da hatt en rivende utvikling. Her kan du fordype deg litt mer i hva utviklingslæren handler om og om noen viktige sider ved forskningen på dette feltet. Etter å ha lest artiklene kan du enten holde en presentasjon for klassen, eller rett og slett svare på spørsmålene nedenfor

A Les Erik Tunstands artikkel "Fra en slik enkel opprinnelse"

1 Hva går evolusjonsteorien ut på?

2 Hvilke ideer om evolusjon fantes før Darwin?

3 Hvordan kom Darwin fram til sin teori?

4 Hvordan fungerer evolusjonen i praksis?

5 Hva har evolusjonslæren betydd for menneskets syn på seg selv?

6 Hvor relevant synes du evolusjon er for vår kunnskap om historien? Handler ikke evolusjon først og fremst om biologi?

B Les Geir Hestmarks artikkel "Missing links - hvor viktige er de?

1 Hva menes med "missing links"?

2 Hvorfor oppstod begrepet??

3 Hvilke eksempler på "missing links" har dukket opp i vitenskapshistorien?

4 Hva synes Hestmark om begrepets verdi i dagens vitenskapelige debatt?

C Les Erik Tunstads artikkel "Missing links - NOT..."

1 Hvilke beviser hadde man for menneskets utvikling på 1800-tallet?

2 Hvorfor var britene så opptatt av å finne fossiler av tidlige mennesker akkurat i England?

3 Hva skjedde i Piltdown?

4 Hva forteller Piltdownskandalen om vitenskapen?

Lenker

Erik Tunstad: The missing link ...Not

Erik Tunstad er biolog, vitenskapsjournalist og forfatter. Han har skrevet flere bøker, bl.a. om forskningssvindel og om Charles Darwin.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider