Alle tiders historie

Korrigering

02.11.2016

En setning om gjenreisingen av Nord-Norge vil bli justert i nye opplag av boken.  

Det gjelder følgende setning:

«Finnmark og Nord-Troms var fullstendig rasert, all bebyggelse, i alt 12 000 bygninger var brent ned.»

(VG2-VG3 s. 493, VG3 s. 281 og VG3-Påbygging s. 391)  

Den endres til:

«Nesten hele Finnmark og Nord-Troms var rasert. Omtrent 12 000 bygninger hadde blitt brent ned.»

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider