Alle tiders historie

Hekseprosessene

Bruk læreboka og kildene som det er lenket til under, til å svare på oppgavene.

1. Når pågikk hekseprosessene i Norge? Hvor mange ble tiltalt, og hvor mange ble dømt?

2. Hvorfor var det særlig mange saker i Nord-Norge?

3. Hva regnes som mulige årsaker til hekseprosessene?

3. Presenter en av sakene som er omtalt i kildene: Hvem var den tiltalte, hva var bakgrunnen for tiltalen, hvordan foregikk rettsprosessen og hva ble resultatet?

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider