Alle tiders historie

Prekestolen som propaganda

Bilde: Prekestolen i Aversi kirke, Danmark. Foto: Hideko Bondesen. Kilde: http://www.nordenskirker.dk/Tidligere/Aversi_kirke/Aversi_kirke.htm

Prekestolen hadde en svært viktig funksjon i Danmark-Norge etter innføringen av reformasjonen i 1536/37 (se læreboka side 207). Prestene var statens viktigste kanal ut til folket, og fra prekestolen ble lover og forordninger forkynt til almuen. Det var derfor ikke tilfeldig at prekestolene ofte var vakre og storslagne kunstverk.

En av de store bildeskjærerne på 1600-tallet var dansken Abel Schrøder d.y. (1601-1676). Han utsmykket en rekke altertavler og prekestoler og laget mange andre treskjærerarbeid også. Flere av verkene hans finnes også i Norge, bl.a. i kirkene i Vivestad, Borre og på Tjøme.

1 Se på bildet fra Aversi kirken i Danmark. Hva forteller det om prekestolens betydning på 1600-tallet?

2 Skriv et historisk portrett av Abel Schrøder.

 

Lenker

Borre kirke

Artikkel om ulike utsmykninger fra 1600-tallet i Borre kirke. Bl.a. en altertavle av Abel Schrøder d.y.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider